język polski język angielski
Homepage of Robert Kan professional web developer.Pomysł na stronę, kod PHP i CMS, treść:

Robert Kan

grafika i layout:

Piotr Szostek


CMS obsługujący stronę został stworzony w języku PHP z wykorzystaniem Zend Studio 5.1 Professional.

Użyłem bazy danych MySQL 4.1.

Strona używa bibliotek Smarty oraz Pear.
 View Robert Kan's profile on LinkedIn