język polski język angielski
Homepage of Robert Kan professional web developer.


Ukończenie podyplomowych studiów pedagogicznych pozwoliło mi na pracę w wieczorowym technikum policealnym gdzie prowadziłem następujące wykłady:

programowanie strukturalne (C, kompilator DJGPP, później MINGW)
programowanie obiektowe (C++, kompilator Borland C++ Builder 5.0)
urządzenia techniki komputerowej
specjalizacja: bazy danych (z naciskiem na ich wykorzystanie w aplikacjach internetowych)

Wykładałem także inne tematy dla grup zorganizowanych, jak np. bezpieczeństwo w internecie.
 View Robert Kan's profile on LinkedIn